Brunatnice (Phaeophyta)

Morze Śródziemne


Brunatnice to organizmy wielokomórkowe, brak wśród nich form jednokomórkowych. Charakteryzuje je ogromna rozpiętość rozmiarów (nawet do 10 metrów) oraz różnorodna organizacja plechy u poszczególnych grup tych organizmów. Polska nazwę zawdzięczają swojemu ubarwieniu. Formy najprostsze reprezentują tzw. budowę heterotrychalną, przypominającą rozgałęzione nici. Formy bardziej zaawansowane prezentują budowę parenchymatyczną lub pseudoparenchymatyczną, charakteryzującą się zróżnicowaniem morfologicznym oraz utworzeniem jednej centralnej lub wielu osi ciała, od których wyrastają odgałęzienia plechy.

Dydsjota widlasta

Dictyota dichotoma

Glon z gromady brunatnic o spłaszczone budowie, barwa od zielonej do brązowej. Występowanie w Morzu Śródziemnym.

fot. Andrzej Martin Kasiński

Brunatnica

fot. Andrzej Martin Kasiński