Fizjologia - pytania CMAS

(Tomasz Cieniawa)

1. Wymień wszystkie przestrzenie powietrzne w organiźmie człowieka i omów ich fizjologiczne znaczenie.

2. Opisz budowę układu oddechowego człowieka.

3. Wpływ hiperbarii na oddychanie.

4. Oddychanie z automatu oddechowego - omów implikacje zdrowotne.

5. Co to jest całkowita pojemność płuc (TLC) i jakie objętości wchodzą w jej skład. .

6. Co to jest martwa przestrzeń oddechowa, jaki elementy sprzętu nurkowego powiększają ją i jakie niesie to ze sobą niebezpieczeństwa.

7. Narysuj schemat lub opisz budowę układu krążenia.

8. Krew - budowa, funkcje.

9. Naczynia włosowate - podaj ich lokalizację i funkcje w układzie krążenia.

10. Wpływ środowiska wodnego na narządy zmysłów człowieka.

11. Wpływ środowiska wodnego na narząd wzroku.

12. Wymień różnice w odbiorze dźwięków pod wodą w stosunku do powietrza i jakie to ma znaczenie dla nurkującego.

13. Zaburzenia termoregulacji w nurkowaniu.

14. Wymień zagrożenia związane z nurkowaniem na zatrzymanym oddechu.

15. W jakim przypadku mogą wystąpić tzw."mroczki płytkiej wody ". W największym skrócie napisz czego wynikiem jest ten objaw.

16. Co decyduje o maksymalnej głębokości nurkowania na zatrzymanym oddechu

17. Mechanizm utraty przytomności podczas ćwiczeń bezdechowych:

- podczas płynięcia pod wodą

- zaraz po ukończeniu dystansu

18. Wytłumacz mechanizm uśnięcia pod woda.

19. Narysuj wykres obrazujący zmiany stężeń tlenu i dwutlenku węgla w krwi tętniczej zachodzące w trakcie ćwiczenia z zatrzymanym oddechem (ZO) poprzedzonego i nie poprzedzonego hiperwentylacją, ilustrując niebezpieczeństwo, które niesie intensywna hiperwentylacja.

20. Hiperwentylacja przed nurkowaniem na zatrzymanym oddechu - wymień za i przeciw.

21. Na czym polega i do czego służy Test Tolerancji Tlenowej.

22. Do jakiej głębokości może zanurzyć się X na powietrzu zakładając że w TTT pierwsze objawy wystąpiły przy ciśnieniu 2,6 atm