Suunto Favor

komputer nurkowy


Komputer dekompresyjny o następujących cechach: