Wieloszczet wędrujacy (Hermodice carunculata)

Niebezpieczne zwierzęta morskie


Wieloszczet o długim cylindrycznym ciele, złożony z ponad 100 segmentów. Każdy segment posiada szczecinki służące do poruszania się oraz zewnętrzne skrzela. Nie należy jej dotykać, białe szczecinki bardzo mocną parzą.

Wieloszczet wędrujacy Hermodice carunculata

fot. Andrzej Martin Kasiński

Ubarwienie intensywne, granatowo-czerwone, ostrzega przed niebezpieczeństwem. Porusz się spokojnie po dnie.

Wieloszczet wędrujacy Hermodice carunculata

fot. Andrzej Martin Kasiński