Stułbia płowa (Hydra vulgaris)

Stułbia płowa (Hydra vulgaris) - rodzaj jamochłonów, żyje w wodach słodkich stojących i wolno płynących, w strefie litoralu, lubi miejsca nasłonecznione, występuje bardzo powszechnie. Występuje wyłącznie w postaci polipa o długości ciało do 1cm, choć przeważnie nie przekracza kilku milimetrów, płetwonurek musi się naprawdę wpatrzyć aby ja zobaczyć. Tryb życia półosiadły, przyczepia się do podłoża (głównie roślin) za pomocą stopy. Może przemieszczać się, kroczyć - przyczepiając się do podłoża raz stopa a raz ramionami. Z drugiej strony ciała znajduje się otwór gębowy, pełniący również funkcję otworu odbytowego. Wokół otworu gębowego występują ramiona od 6-12, na których znajdują się komórki parzydełkowe zawierające płyn, za pomocą którego stułbia paraliżuje schwytane drobne zwierzęta. Stułbia oddycha całą powierzchnią ciała, ma również możliwość odtwarzania uszkodzonych części.

Rozmnaża się bezpłciowo przez pączkowanie (na osobniku macierzystym powstaje uwypuklenie, które rośnie, wykształcając własne parzydełka i otwór gębowy, wtedy oddziela się od osobnika macierzystego) bądź podział (z każdego elementu powstaje nowy osobnik), jak i płciowo ( w okresie jesieni kiedy temperatura wody spada,  na jej ciele tworzą się gonady męskie i żeńskie [stułbia jest obojnakiem], powstaje zygota która do wiosny żyje kosztem organizmu macierzystego. Zapłodnienie następuje wewnątrz ciała osobnika macierzystego. Zygota zimuje w grubej osłonce, a wiosną rozwija się w młodego polipa. Nie występuje faza larwalna).

Odżywia się pierwotniakami, drobnymi skorupiakami, pierścienicami, larwami owadów, może także chwytać świeżo wylęgły narybek.

Stułbia płowa (Hydra vulgaris)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Stułbia płowa (Hydra vulgaris)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Stułbia płowa (Hydra vulgaris)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Stułbia płowa (Hydra vulgaris)

fot. Andrzej Martin Kasiński