Hiszpańska tancerka (Hexabranchus sanguineus)

Morze Czerwone


Hiszpańska tancerka

Hexabranchus sanguineus

Nazwę hiszpańska tancerka, zawdzięcza intensywnie czerwonemu ubarwieniu oraz charakterystycznym ruchu w trakcie pływania przypominającym wirowanie spódnicy w tańcu. Może dorastać nawet do 50cm. Żywi się gąbkami. Należy do ślimaków nagoskrzelnych. Występuje w Morzu Czerwonym.

fot. Bogdan Wątor

Jaja hiszpańskiej tancerki

Welon stworzony z jaj hiszpańskiej tancerki jest równie piękne jak ona sama. Tworzą go jaja połączone między sobą. Jaja pozostają bez opieki, wylegają się z nich planktoniczne larwy.

fot. Andrzej Martin Kasiński

Może poruszać się również po dnie, wtedy nie wygląda tak imponująco.

fot. Waldo

Pływanie ślimaka nagoskrzelnego jest prawdziwym baletem, poniżej kilka fotek.

fot. Bogdan Wątor

fot. Bogdan Wątor

fot. Bogdan Wątor