Przydacznia (Tridacna)

Przydacznia

(Tridacna)

Tridacna - rodzaj małży z rodziny przydaczniowatych (Tridacnidae), klasyfikowanej czasem jako podrodzina Tridacninae w obrębie sercówkowatych (Cardiidae). Gatunki zaliczane do tego rodzaju są w języku polskim określane zwyczajową nazwą przydacznia lub tridakna

fot. Andrzej Martin Kasiński

przydacznia

fot. Andrzej Martin Kasiński

przydacznia

fot. Andrzej Martin Kasiński