Ośliczka wodna (Asellus aquaticus)

Ośliczka wodna jest w Polsce skorupiakiem bardzo powszechnym. Wielkość 7-20mm. Występuje praktycznie w każdym zbiorniku z wodą stojącą i wolno płynącą. Żyje przy dnie a w zasadzie chodzi po nim. Pływakiem nie jest dobrym, żeby nie powiedzieć, że kompletnie nie jest przystosowana do pływania. Przed nurkami ucieka oceniając nas jako potencjalne zagrożenie. W źródłach krasowych możemy zetknąć się z gatunkiem charakterystycznym dla wód podziemnych Asellus cavaticus ,który jest smuklejszy i jaśniej ubarwiony.

Ośliczka wodna (Asellus aquaticus)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Ośliczka wodna (Asellus aquaticus)

fot. Andrzej Martin Kasiński