Gorgonie (Gorgonacea)

Morze Śródziemne


Gorgonia (Gorgonia flabellum) (Gorgonacea)
Wachlarz Wenery

Gorgonie (łac. Gorgonacea) - należące do grupy koralowców ośmiopromiennych organizmy morskie. Gorgonie, podobnie jak inne koralowce, żyją w ciepłych, dobrze nasłonecznionych wodach, do głębokości 35 metrów, w miejscach gdzie występuje duży ruch wody budują specyficzne rafy. Posiadają charakterystyczną budowę szkieletu, pośrednią pomiędzy budową korali miękkich i twardych.

Gorgonia (Gorgonia flabellum)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Gorgonie żyją w symbiozie z wyspecjalizowanymi glonami, zooksantellami, które w wyniku fotosyntezy dostarczają im substancji organicznych, a same otrzymują w zamian niezbędne do życia substancje biogenne, jak fosfor czy azot.
Tworzy wspaniałe wachlarze dochodzące do 1-2m wielkości

Gorgonia (Gorgonia flabellum)

fot. Andrzej Martin Kasiński