Gąbki słodkowodne

(Myenia fluvialitis)


DEMOSPONGIAE - gąbki niewapienne

Gąbki odżywiają się głównie najdrobniejszymi organizmami planktonowymi, odfiltrowując je z wody. Występujące w Polsce gąbki słodkowodne należą do kosmopolitycznej rodziny Spongillidae (nadecznikowate).

Wyróżnić możemy prawdopodobnie 7 gatunków.

Gąbki występują w różnych typach wód w całej Polsce, zwykle na małych głębokościach; zimę przeżywają w postaci tzw. gemmul (pąków zimowych).

Kolor gąbki jak i kształt może być bardzo różny, zaczynając od zielonego przez żółty do brązowego.

Tu kolonia gąbek obrosła patyk, głębokość niewielka 0,5m

Ta gąbką żyje w rzece Wiśle na wysokości Krakowa, może kolor zależy od czystości wody, która w tym miejscu nie jest najczystsza a dodatkowo jest zasolona.

Gąbki słodkowodne (Myenia fluvialitis)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Gąbki słodkowodne (Myenia fluvialitis)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Gąbki słodkowodne (Myenia fluvialitis)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Stułbia płowa (Hydra vulgaris)

fot. Mirosław Olender

Gąbki słodkowodne (Myenia fluvialitis)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Gąbki słodkowodne (Myenia fluvialitis)

fot. Andrzej Martin Kasiński