Suunto Eon

komputer nurkowy


Zakończony jest wężem wysokociśnieniowym do połączenia z komorą wysokiego ciśnienia pierwszego stopnia automatu oddechowego.

Posiada takie same funkcje, jakie SOLUTION oraz:

Podstawowe dane:

  1. Zanurzenie komputera na głębokość większą od 1,5m powoduje przejście komputera w stan nurkowanie (liczenie czasu nurkowania).
  2. Prędkość wynurzania pokazana jest graficznie w postaci segmentów (prostokątów) oraz słownie SLOW (wolniej), jeżeli prędkość jest większa od 10 m/min
  3. Wartość ciśnienia w butli prezentowane jest cyfrowo oraz graficznie w postaci pionowego słupka. Ponadto komputer oblicza czas zapasu powietrza, jaki pozostał nurkowi na głębokości, której przebywa uwzględniając dotychczasowe zużycie powietrza przez nurka. Informacja o zapasie powietrza pokazywana jest przy napisie AIR TIME (zapas powietrza). Obliczenia zapasu dokonywane są na podstawie spadku ciśnienia powietrza w butli. Pomiar ciśnienia wykonywany jest co 1 sekundę. Obliczenia uwzględniają rezerwę powietrza wynoszącą od 35 do 50 bar. Oznacza to, że gdy komputer pokazuje czas zapasu powietrza równy zero, w butli znajduje się jeszcze 35 lub 50 bar. Wartość ciśnienia rezerwy zależna jest od zużycia powietrza przez nurka, tj. gdy jest ono duże rezerwa wynosi 50 bar, gdy jest mała, komputer pokaże 35 bar.
  4. Po zakończonym nurkowaniu komputer pozostaje aktywny (działa wyświetlacz) dopóty, dopóki wszystkie tkanki (wg algorytmu komputera) nie zostały uwolnione od azotu. Maksymalny czas aktywności komputera wynosi 48 godzin.
  5. EON może być podłączony do komputera PC wykorzystując przyłącze Suunto oraz oprogramowanie dołączane w zestawie. Podłączenie umożliwia oglądanie graficznego profilu nurkowania na ekranie monitora wraz z danymi cyfrowymi.

Nurkowanie

W trakcie nurkowania komputer przekazuje następujące informacje:

Symulator nurkowania

Symulator umożliwia wykonanie próbnego nurkowania "na sucho" obserwując wskazania wyświetlacza. Symulator może być użyty w celu nauki możliwości komputera lub do planowania nurkowania. Parametry symulowanego nurkowania ustala nurek, który przeprowadza symulację.
Symulacja rzeczywistego zużycia powietrza pod wodą jest niemożliwa. Dla celów demonstracyjnych zaprogramowano przykładowe zużycie powietrza. Z tego powodu zużycie powietrza w stanie symulacji nie jest takie, jakie w rzeczywistym nurkowaniu. Symulowany czas zapasu powietrza i symulowane ciśnienie powietrza w butli jest dostępne jedynie przed rozpoczęciem rzeczywistego nurkowania. Jeżeli symulacja jest wykorzystywana po odbyciu rzeczywistego nurkowania, informacja ta nie będzie wyświetlana w celu uniknięcia możliwości pomylenia prawdziwego ciśnienia powietrza z symulowanym.

Logbook

Komputer posiada pamięć, która pozwala zarejestrować ok. 25 godzin nurkowania niezależnie od ilości zanurzeń. Wykaz nurkowań jest identyczny jak w SOLUTION a i jest uzupełniony o: