Choroby nurkowe - pytania CMAS

(Tomasz Cieniawa)

1. Wymień wszystkie zagrożenia związane z pobytem na głębokości 30 metrów.

2. Narysuj lub opisz mechanizm urazu ciśnieniowego ucha w trakcie zanurzania.

3. Czy perforacja błony bębenkowej podczas nurkowania niesie ze sobą. realne zagrożenie dla zdrowia osoby nurkującej.

4. Wymień wszystkie możliwe postacie urazu ciśnieniowego.

5. Co to jest uraz ciśnieniowy płuc (barotrauma) - mechanizm powstawania i objawy.

6. Podaj definicję urazu ciśnieniowego płuc.

7. Wymień ćwiczenia barotraumogenne.

8. Wymień objawy urazu ciśnieniowego płuc.

9. Wymień sytuacje awaryjne pod woda, które mogą spowodować barotraumę płuc.

10. Co to jest odma i jakie są jej rodzaje.

11. Co to jest choroba pseudokesonowa.

12. Choroba dekompresyjna - mechanizm powstawania, objawy.

13. Jaki jest podział choroby dekompresyjnej ze względu na objawy.

14. Wymień czynniki które zwiększają podatność organizmu na wystąpienie choroby dekompresyjnej.

15. Wyjaśnij pojęcie "szybkich " i "wolnych" tkanek.

16. W chorobie dekompresyjnej pęcherzyki azotu mogą powstać w

a/ żyłach b/ tętnicach c/ mięśniach d/ tk.łącznej e/ gałki ocznej f/kościach g/ stawach

ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA TO: 1. a,b,g 2. a,e,f 3. c,d,g 4. w żadnym 5. we wszystkich

17. W jakich sytuacjach nurkowych może dojść do nasycenia tkanek azotem i jakie to może spowodować konsekwencje.

18. W jakich sytuacjach NIE nurkowych może dojść do wystąpienia objawów choroby ciśnieniowej.

19. Wymień gazy oddechowe które w warunkach hiperbarii mogą być toksyczne dla człowieka.

20. Wymień postacie zatrucia tlenem.

21. Jakie będzie następstwo bezzwłocznego wynurzenia z głębokości 40 m na głębokość 20m po stwierdzeniu u siebie oznak narkozy azotowej.

22. Co to jest asfiksja.

23. Wymień objawy narkozy azotowej.

24. W jakich warunkach może dojść do zatrucia CO i jak wygląda pierwsza pomoc w takim wypadku.

25. Podaj schemat pierwszej pomocy w wypadku nurkowym.

26. Co wchodzi w skład medycznego zabezpieczenia akcji nurkowej.

27. Co to jest rekopmpresja lecznicza, jaki jest jej cel i kiedy się ja stosuje.

28. Co oznacza skrót HPNS - w trzech zdaniach wyjaśnij na czym polega ten objaw.

29. W jakich chorobach związanych z nurkowaniem możemy spotkać zator płuc i co stanowi materiał zatorowy.

Podstawowa zasada nurkowania:

"planuj swoje nurkowanie i nurkuj jak planowałeś"

Pamiętaj, aby podczas nurkowania przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Sprawdź czy wykonujesz prawidłowo wszystkie podstawowe umiejętności (ćwiczenia), z szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia bezpieczeństwa. Mam nadzieję, ze zdajesz sobie również sprawę jak ważna jest właściwa konfiguracja sprzętu. Właściwy sprzęt do nurkowania jest niezmiernie ważny.