Zestaw butlowy P-11

przekrój przez zawór butli P-11