Automaty oddechowe

pytania CMAS


(Andrzej Kasiński)

 1. Rysunek 1 przedstawia AO. Jaki to automat, opisz sposób działania

 1. Rysunek 2 przedstawia AO. Jaki to automat, opisz sposób działania.
 2. Korzystając z rysunku 1 wymień podstawowe elementy AO i wyjaśnij jakie jest ich zadanie.
 3. Korzystając z rysunku 2 wymień podstawowe elementy AO i wyjaśnij jakie jest ich zadanie.
 4. Z jakich elementów składa się układ redukcji.
 5. Czy AO "KAJMAN" będzie działał poprawnie bez węża wydechowego - swoją odpowiedź uzasadnij.
 6. Jakie panuje ciśnienie w wężu średniego ciśnienia.
 7. Jakie najwyższe ciśnienie może panować w wężu wysokiego ciśnienia.
 8. Układ redukcji jest połączony z elementem sterującym, którym może być ..................................... Wyjaśnij z punktu widzenia fizyki co wpływa na działanie elementu sterującego
 9. Działanie i budowa zaworu wydechowego.
 10. Co to znaczy że drugi stopień AO jest symetryczny.
 11. Pierwszy stopień AO ze względu na rodzaj elementu sterującego może być ............................ albo .............................. .
 12. Wyjaśnij na czym polega działanie wspomagania w AO - ogólnie
 13. Wymień znane Ci rozwiązania konstrukcyjne układu wspomagania.
 14. Wyjaśnij na czym polega działanie odciążenia w AO.
 15. Rodzaje układów odciążenia.
 16. Wymień znane Ci układy redukcji ciśnienia w AO (przynajmniej cztery).
 17. Narysuj i omów różnice między układem redukcji współbieżnym odciążonym i nieodciążonym.
 18. Narysuj i omów różnice między układem redukcji przeciwbieżnym odciążonym i nieodciążonym.
 19. Narysuj i omów różnice między układem redukcji współbieżnym odciążonym i przeciwbieżnym odciążonym.
 20. Narysuj i omów różnice między układem redukcji współbieżnym nieodciążonym i przeciwbieżnym nieodciążonym.
 21. Tłok przepływowy - schemat, zasada działania.
 22. W AO jednostopniowym z układem redukcji ciśnienia współbieżnym odciążonym przy spadku ciśnienia w butli opory oddechowe ..................................... (odpowiedzi: rosną, maleją, nie zmieniają się).
 23. W AO jednostopniowym z układem redukcji ciśnienia współbieżnym przy spadku ciśnienia w butli opory oddechowe ..................................... (odpowiedzi: rosną, maleją, nie zmieniają się).
 24. W AO jednostopniowym z układem redukcji ciśnienia przeciwbieżnym przy spadku ciśnienia w butli opory oddechowe ..................................... (odpowiedzi: rosną, maleją, nie zmieniają się).
 25. Rodzaje gwintów w korpusie pierwszego stopnia AO - ich przeznaczenie i ilość.
 26. Wyjaśnij pojęcie wydatek AO (definicja), podaj ile wynosi średnio wydatek pierwszego i drugiego stopnia AO.
 27. Do czego służy głowica obrotowa na pierwszym stopniu AO? Czy wszystko co napisałeś(aś) jest prawdą jeżeli do AO dokręcimy manometr, inflator, dodatkowy drugi stopień.
 28. Wyjaśnij pojęcie wzbudzenie AO jak można mu przeciwdziałać.
 29. Postępowanie z AO wzbudzonym
 30. Czy oddychanie z wzbudzonego automatu jest możliwe -odpowiedź uzasadnij (**/***)
 31. W niektórych AO jest możliwość dokonania pewnych regulacji w czasie nurkowania. Wymień co można regulować w następujących typach AO:
 32. Scharakteryzuj AO w/w . (według wzoru MORS - AO dwustopniowy o stopniach połączonych, dwuwężowy, pierwszy stopień membranowy przeciwbieżny nieodciążony, drugi stopień membranowy współbieżny nieodciążony, brak wspomagania)
 33. Omów na podstawie schematu zasadę działania AO (będą to schematy w/w AO).
 34. Wymień opory oddechowe występujące w AO.
 35. Wyjaśnij na czym polegają opory przepływu i jak możemy je zmniejszać.
 36. Wyjaśnij na czym polegają opory otwarcia i jak możemy je zmniejszać.
 37. Opory hydrostatyczne - na czym polegają - czy można ich uniknąć
 38. Serwomechanizm - jak działa - zalety i wady
 39. Rodzaje zamarzania AO.
 40. Zamarzanie wewnętrzne - na czym polega, co go powoduje, jakie stosuje się zabezpieczenia w AO
 41. Zamarzanie zewnętrzne - na czym polega, co go powoduje, jakie stosuje się zabezpieczenia w AO
 42. Rodzaje połączenia AO z butlą.
 43. Obecnie produkuje się praktycznie tylko AO dwustopniowe, AO jednostopniowe są coraz rzadziej stosowane -jak myślisz czym jest to spowodowane - odpowiedź uzasadnij
 44. Do czego służy urządzenie rezerwy - dokładne omówienie.
 45. Sposób sprawdzenia poprawnego działania urządzenia rezerwy w:
 46. Jak działa urządzenie rezerwy.
 47. Czy urządzenie rezerwy jest niezbędne w każdym zestawie butlowym - odpowiedź uzasadnij?
 48. Urządzenia zwiększające bezpieczeństwo Aparatu Oddechowego biorąc pod uwagę kontrolę zapasu mieszanki oddechowej.
 49. Oznaczenia jakie można odczytać z Zestawu Butlowego.
 50. Wymień trzy najważniejsze oznaczenia na zestawie butlowym i uzasadnij swoją decyzję.
 51. Rodzaje materiałów z jakich wykonuje się butle.
 52. W jakim celu montuje się dwa zawory odcinające na butli - uzasadnij.
 53. Wymień i scharakteryzuj substancje jakimi można wypełnić komorę wodną pierwszego stopnia AO w celu chronienia go przed zamarzaniem.
 54. Czy fizycznie jest możliwe wkręcić wąż średniego ciśnienia do gniazda wysokiego ciśnienia - odpowiedź uzasadnij.
 55. Czym grozi wkręcenie węża średniego ciśnienia do gniazda wysokiego ciśnienia.
 56. Co się może stać przy próbie odkręcenia manometru z napełnionego zakręconego zestawu P-22 (manometr wskazuje zero)?
 57. Napełniając zestaw dwubutlowy należy pamiętać aby po tej czynności sprawdzić czy obie butle zostały nabite, jak można tego dokonać.
 58. Przed odkręceniem AO od zestawu butlowego należy zakręcić zestaw butlowy i "spuścić" powietrze z AO - dlaczego.
 59. Jaki AO chciałbyś mieć i dlaczego.
 60. Nurkujesz już kilka lat, na podstawie własnej praktyki nurkowej wymień cechy teoretycznego idealnego AO, jaka produkowana konstrukcja posiada najwięcej tych cech.
 61. Dlaczego w współczesnych solówkach często rezygnuje się z instalowania urządzenia rezerwy.