Połączenie DIN i INT

automat oddechowy


Na Świecie stosuje się dwa podstawowe standardy, jeżeli chodzi o gniazdo wyjściowe zaworu butli:

  • DIN (głównie Europa w tym Polska) w tym przypadku gniazdo wyjściowe posiada gwint G 5/8" wewnętrzny. Automat oddechowy posiada taki sam gwint ale zewnętrzny. Uszczelnienie następuje na o-ringu po wkręceniu automatu do końca gniazda. O-ring znajduje się w gnieździe automatu oddechowego. W połączeniu typu DIN istnieje podział na 200at i 300at. Zawory na 200at posiadają krótki gwint a na 300at długi gwint.
  • INT (głównie USA) nazywane również strzemiączkiem ze względu na charakterystyczny kształt. W tym rozwiązaniu uszczelnienie następuje również dzięki o-ringowi, ale o-ring znajduje się w gnieździe zaworu butli, a sama powierzchnia styku butli i automatu jest płaska. Połączenia INT są stosowane do 200at.

Zastosowanie dwóch standardów wymusiło również stosowanie odpowiednich przełączek. Najprostsze rozwiązanie to gwintowana pastylka wkręcana w gniazdo typu DIN. Zawór bez pastylki jest typu DIN, a po jej wkręceniu staje się INT. Proste i łatwe.

Jednak nie zawsze takie rozwiązanie jest możliwe, w takim przypadku należy zastosować inne rozwiązanie. Poniżej:

  • przełączka z INT na DIN,
  • przełączka z DIN na INT

Połączenie automatu oddechowego z butlą

Podobnie jak butla może posiadać różne gniazdo wyjściowe, tak automat może posiadać różne gniazda wejściowe. Poniżej automat oddechowy z wejściem typu INT i DIN.

INT DIN

DIN 200at i 300at

Według normy DIN stosuje się gwint G 5/8" zewnetrzny w dwóch rodzajach

  • dla ciśnień do 20 MPa,
  • dla ciśnień do 30 MPa.

Różnica miedzy tymi dwoma typami występuje tylko w długości gwintu. Taka prosta innowacja spowodowała, że jeżeli wkręcamy automat oddechowy z gwintem na 200at do butli z gwintem 300at o-ring nie zostanie dociśnięty do gniazda i nie nastąpi szczelne połączenie. Czynnik oddechowy będzie cały czas przepływał. Rozwiązanie zabezpiecza więc użytkownika przed nieprawidłowym użyciem - zwiększa bezpieczeństwo.

Połączenie odwrotne jest w pełni możliwe, tzn. do gniazda na 200at można wkręcić automat z gniazdem na 300at, będzie tylko bardziej wystawał z gniazda.

200at 300at