Podział automatów

automat oddechowy


Konstrukcje automatów oddechowych dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

  • automaty jednostopniowe - gdy ciśnienie panujące w zestawie butlowym redukowane jest jednostopniowo, bezpośrednio do ciśnienia otoczenia (prawie nie używane). Przykładem takiego automatu był polski automat Kajman.
  • automaty dwustopniowe - gdy ciśnienie początkowe obniżane jest na dwóch kolejnych stopniach redukcji. Pierwszy stopień obniża wysokie ciśnienie do wartości stałego nadciśnienia względem ciśnienia otoczenia, zwanego średnim ciśnieniem (LP). Drugi stopień redukuje średnie ciśnienie (LP) do wartości ciśnienia otoczenia . Automaty oddechowe tego typu możemy podzielić na:

automat jednostopniowy polski automat Kajman

automat dwustopniowy o stopniach połączonych - Mors

automat oddechowy - nurkowanie

automat oddechowy dwustopniowy o stopniach rozdzielonych z octopusem, manometrem i inflatorem

Przyjęty podział ma obecnie znaczenie historyczne, przedstawia drogę rozwoju automatów oddechowych od konstrukcji najprostszych do bardziej skomplikowanych.
Obecnie korzysta się praktycznie wyłącznie z automatów dwustopniowych o stopniach rozdzielonych. Automaty dwustopniowe o stopniach połączonych wyszły z użycia. Sporadycznie można jeszcze spotkać automaty jednostopniowe. Wykorzystuje się je w celach szkoleniowych lub np.: fotografii i filmie podwodnym (powietrze wypływające z automatu nie przeszkadza w pracy -bąbelki powietrza nie wpływają w kadr aparatu fotograficznego).

Automat dwustopniowy o stopniach rozdzielonych ma szereg zalet w stosunku do automatu jednostopniowego:

Manometr, którym możemy kontrolować ciśnienie powietrza panujące w zestawie butlowym podłączamy do wyjścia HP ( HIGH PRESSURE (ang.) - wysokie ciśnienie). Występuje co najmniej jedno wyjście tego typu, lub dwa po przeciwnych stronach korpusu automatu. Stosowany jest tu gwint UNF 7/16" i jest on standardem.

Pozostałe elementy są podłączone do wyjść LP, których jest od 3-6. Stosowane są tu dwa rodzaje gwintu:

  • UNF 1/2" - wyjście tego typu jest stosowne od niedawna i jest tylko jedno, podłącza się do niego "główny" drugi stopień,
  • UNF 3/8" - wyjście standardowo używane w wszystkich automatach oddechowych od wielu lat.
Konfiguracja standardowa (typowa) to:
  • Automat dwustopniowy (dowolny)
  • Dodatkowy drugi stopień zwany octopusem,
  • Wąż średnio ciśnieniowy inflatora
  • Manometr lub konsola

Drugi stopień w automacie oddechowym jest zawsze membranowy, a pierwszy może byś membranowy lub tłokowy. Stosuje się w automatach oddechowych także element zmniejszające, opory oddechowe:

Wejście do automatu oddechowego może być typu:

  • INT tzw. strzemiączkowe
  • DIN tzw. gwintowe