Oczyszczenie automatu oddechowego z wody

podstawowe umiejętności


"Zalanie" puszki drugiego stopnia automatu oddechowego wodą

Wyjęcie automatu oddechowego z ust w czasie nurkowania prowadzi do zalania komory powietrznej wodą. Przed ponownym wdechem należy ją więc stamtąd usunąć. Zrobić to można na dwa sposoby:

Bardzo ważne

Aby usunąć wodę z drugiego stopnia automatu oddechowego, należy tak ustawić automat aby zawór wydechowy znajdował się na większej głębokości od ustnika. Wyjaśnia to rysunek. Gdy zawór wydechowy znajduje się w najniższym punkcie, wydychane powietrze wypiera wodę rys. "a", kiedy zawór jest w punkcie najwyższym powietrze jako lżejsze od wody uchodzi na zewnątrz komory rys "b".

Rurka oddechowa jest przykładem, że jeżeli komora posiada odpowiedni kształt to silny strumień powietrza jest ją w stanie oczyścić z wody.

Konstruktorzy automatów dążą do tego aby komora powietrzna drugiego stopnia była jak najmniejsza a jej kształt umożliwiał wydmuchania wody w każdej pozycji.

Przy odpowiedniej wprawie można usunąć wodę z drugiego stopnia automatu nawet w pozycji zaworkiem wydechowym do góry, jednak nigdy nie ma pewności czy uda się to za pierwszym wydechem, a w związku z tym należy pamiętać że:

najłatwiej usunąć wodę z drugiego stopnia gdy zaworek wydechowy znajduje się poniżej ustnika i starajmy się zawsze robić to w takiej pozycji. Pamiętajmy, że jest to szczególnie ważne przy oddychaniu w dwie osoby z jednego automatu.

Oczywiście tego rodzaju zawór wydechowy pracuje poprawnie w każdej pozycji a przyjęcie ustawienia, w którym znajduje się poniżej ustnika jest potrzebne tylko w czasie opróżniania drugiego stopnia z wody.

Symetryczny drugi stopień

Znane jest rozwiązanie, tzw. symetryczny drugi stopień w którym opróżnienie drugiego stopnia z wody możliwe jest prawie w każdej pozycji. Przedstawione jest ono na poniższym rysunku. Zawór wydechowy w tym przypadku jest usytuowany symetrycznie względem ustnika tzn. na całym obwodzie obudowy drugiego stopnia. Przemienne oddychanie dwóch osób z automatu takiego typu jest łatwiejsze, bo umożliwia obracanie automatu w czasie podawania.

Zaznaczyć tu należy że tego typu drugi stopień nie jest rozwiązaniem idealnym. Oprócz swoich niewątpliwych zalet posiada również wady. Rysunek poniższy przedstawia pozycję w której trudno będzie usunąć wodę z w/w automatu.

Rozwiązanie tego typu jest stosowane w II stopniu automatu firmy:

« Wstecz Dalej »