Norma EN 250

automat oddechowy


Automat oddechowy przeznaczony do nurkowania w zimnej wodzie (temp. <10C) musi spełniać wymóg normy EN 250. Spełnienie normy nie zapewnia że automat nie zamarznie, ale daje informacje że producent przewidział takie warunki. W polskich jeziorach, panują takie warunki termiczne, że wszystkie automaty używane po nurkowania powinny spełniać normę EN 250.

Test prowadzony jest w następujących warunkach:

temperatura wody 2-4C
czas trwania 5 minut
ciśnienie otoczenia 6bar (50m głębokości)
cykl oddechowy 25 oddechów/min
objętość jednego oddechu 2,5 litra
przepływ 62,5 litra/min

Cykl pracy oddechowej nurka symuluje specjalne urządzenie testowe. Test jest spełniony jeżeli w ciągu 5minut nie dojdzie do samoczynnego wypływu powietrza z automatu oddechowego oraz nie zostaną przekroczone następujące parametry pracy:

max. praca oddechowa 3 J/l
max. podciśnienie wdechu 25mbar
max. nadciśnienie wdechu 5mbar
max. nadciśnienie wydechu 25mbar

Obecnie wszystkie automaty oddechowe posiadają oznaczenie informujące o tym czy nadają się do nurkowania w zimnej wodzie. Oznaczenie jest umieszczane bezpośrednio na automacie lub w instrukcji obsługi.

« Wstecz Dalej »