Cousteau I stopień Firma - SPIRO

kryterium

ocena

uwagi

Ocena górna półka bardzo dobry automat, posiada bardzo dobre rozwiązanie ustawienia wyjść, są one ustawione w dwóch płaszczyznach co powoduje że bardzo dobrze się rozkładają wszystkie weże średniego ciśnienia.
element sterujący membrana typowy automat oddechowy membranowy
wydatek [l/min] duży >1200l/min
odciążenie TAK typowe
zab. przed zamarzaniem TAK typ C
średnie ciśnienie 9,5at typowe
octopus impuls lub z listy

Wygląd pierwszego stopnia z wejściem typu DIN