Nurkowanie na wysokości - komputery Uwatec

Nurkowanie na wysokości
(nurkowanie górskie)

Komputer posiada czujnik mierzący ciśnienie atmosferyczne (włączający się co 1min) umożliwia przeprowadzenie nurkowania na wysokości (w górach), bez potrzeby adaptacji organizmu do nowych warunków . Komputer będąc na wysokości pokaże czas desaturacji, jak w przypadku nurkowania powtórzeniowego (jest to czas potrzebny do adaptacji organizmu do zmniejszonego ciśnienia).

Przedziały wysokości podzielone są wg następujących wartości:
 

Przedział wysokości

Ciśnienie

Wskaźnik

0 - 1000 m. 905 mbar brak górki
1000 - 2000 m. 815 mbar 1 górka
2000 - 3000 m. 725 mbar 2 górki
3000 - 4000 m 610 mbar 3 górki

Powyżej 4000 m. n.p.m. komputer pokazuje symbol <HI> co oznacza, że nie jest w stanie wyznaczyć dekompresji.

Zobacz również do działu jak nurkować w górach.