Aladin Sport - komputer nurkowy

Jest to nieco uproszczona i znacznie tańsza odmiana Aladina Pro. Różnice nie są znaczące dla nurkowań bezdekompresyjnych.

  • minimalnie zmieniony wyświetlacz, choć najważniejsze dane dotyczące nurkowania pozostają na swoim miejscu
  • jeżeli nurkowanie jest bezdekompresyjne dział identycznie jak Aladin Pro
  • brak dźwiękowej sygnalizacji sytuacji alarmowych (są one tylko sygnalizowane na wyświetlaczu)
  • symulacja nurkowania ograniczona jest do otrzymywania wartości czasów bezdekompresyjnych dla dowolnych głębokości - nie można otrzymać czasów przystanków dla nurkowań dekompresyjnych
i znaczne dla nurkowań dekompresyjnych: Sport podaje jedynie:
  • głębokość najgłębszego koniecznego przystanku dekompresyjnego
  • nie podaje czasu pozostałego dla danego przystanku
  • nie podaje całkowitego czasu do wynurzenia na powierzchnię

  • symulacja nurkowania ograniczona jest do otrzymywania wartości czasów bezdekompresyjnych dla dowolnych głębokości - nie można otrzymać czasów przystanków dla nurkowań dekompresyjnych
Wszystkie pozostałe parametry Aladina Pro odnoszą się i do modelu Sport. Dotyczy to modelu dekompresji, rejestru nurkowań i możliwości komunikacji z komputerem osobistym.

Aladin Sport jest przeznaczony dla nurkujących rekreacyjnie, w granicach nurkowań bezdekompresyjnych. Do planowania i przeprowadzania nurkowań dekompresyjnych,