Aladin Pro Nitrox

Nazwa wskazuje, że jest to wersja Aladina Pro przeznaczona do nurkowań z użyciem nitroksu jako czynnika oddechowego. Mozna stosować mieszankę o stężeniu tlenu 21-50% . Uwzględnienie nitroksu powoduje następujące różnice w stosunku do Pro:

  • inne wartości parametrów dekompresji (związane z mniejszym stężeniem azotu w czynniku oddechowym)
  • obliczenia ciśnienia parcjalnego tlenu i śledzenie akumulowanej toksyczności tlenowej CNS (central nervous system - centralnego systemu nerwowego)
  • dodatkowe alarmy:
    • osiągnięte maksymalne dopuszczalne ciśnienie parcjalne tlenu
    • zakumulowana dawka toksyczności CNS osiągnęła 75%
    • zakumulowana dawka toksyczności CNS osiągnęła 100%