Aladin Air X O2

Komputer przystosowany do współpracy zarówno ze zwykłymi aparatami o otwartym obiegu czynnika oddechowego jak i z aparatami z obiegiem półzamkniętym (Semi Closed Rebreather - SCR). Posiada on następujące dodatkowe cechy w stosunku do modelu Aladin Air X Nitrox:

 • dla aparatów o obiegu otwartym, ustalane przez użytkownika stężenie tlenu w zakresie 21-99%
 • dla aparatów SCR, stężenie tlenu w zakresie 0-99%
 • dla aparatów SCR, ciśnienie parcjalne tlenu w zakresie 0-2.5 ATA
 • automatyczne ustalanie stężenia tlenu dla aparatów SCR z oxy2
 • ustalane przez użytkownika ostrzeżenie o zwiększonym zużyciu mieszanki dla aparatów o obiegu otwartym
 • ustalana przez użytkownika czułość na rozpoznawanie wysiłku dla aparatów SCR z oxy2
 • rozdzielone alarmy dla aparatu o obiegu otwartym i SCR:
  • zbyt szybki rytm oddechu
  • utraconą łączność z czujnikiem
  • osiągnięte maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w czynniku oddechowym
 • alarmy specyficzne dla aparatu o półzamkniętym obiegu
  • zakumulowana dawka toksyczności CNS osiągnęła 100%
  • stężenie tlenu w mieszance poniżej 19%
  • jeden z czujników tlenu przestał pracować

  • oba czujniki tlenu przestały pracować.