ALADIN AIR

ALADIN Air zakończony jest wężem wysokociśnieniowym podłączanym do pierwszego stopnia automatu oddechowego, którym przekazuje dane o wartości ciśnienia w butli. Działania identyczny jak ALADIN Air X .
Różnica polega w sposobie pomiaru ciśnienia powietrza w butli. ALADIN Air X posiada elektroniczny przekaźnik połączony z komorą wysokiego ciśnienia pierwszego stopnia automatu oddechowego, który przekazuje drogą radiową (radio-transmitter) dane o wartości ciśnienia w butli do komputera znajdującego się na ręce nurka.

Komputer można odłączyć od węża wysokociśnieniowego po zakończonym nurkowaniu. Odłączenie polega na wciśnięciu i obróceniu tzw. szybkozłączki, która łączy wąż z komputerem. Odłączenie jest możliwe jedynie po zamknięciu zaworu butli i spuszczeniu powietrza z automatu (odpowietrzeniu) co zapobiega zgubieniu przyrządu podczas nurkowania.
Rozdzielenie komputera od automatu jest pomocnym ułatwieniem np. podczas transportu lub podczas podłączania przyrządu do komputera PC.

Pomiar ciśnienia powietrza wykonywany jest co 5 sekund. Gdy ciśnienie powietrza spada poniżej 8 bar, przekaźnik wyłącza się. Gdy ciśnienie nie zmienia się przez 3 minuty, przekaźnik nie przekazuje informacji do komputera celem oszczędności baterii. Po zmianie ciśnienia przekaźnik ponownie powraca do pracy.

uwatec aladin air