Aladin Air X Nitrox

Funkcjonalnie jest to model łączący cechy:

Łączy on więc ich funkcje oraz dodaje jedną dodatkową - uwzględnianie tempa zużycia czynnika oddechowego w obliczeniach akumulowanej toksyczności tlenowej CNS.