OSTRZEŻENIA I ALARMY - komputery Uwatek

OSTRZEŻENIA I ALARMY - komputery Uwatek


Komputer sygnalizuje optycznie i akustycznie przekroczenie następujących parametrów:

Przekroczenie parametru

sygnalizcja wizualna

Sygnalizacja dźwiękowa

Koniec nurkowania bezdekompresyjnego migająca cyfra <0> czasu bezdekompresyjnego sygnał dźwiękowy na 1 min przed zakończeniem czasu bezdekompresyjnego
Zbyt duża szybkość wynurzania strzałka z napisem SLOW (po przekroczeniu 140% prędkości założonej strzałka miga),
liczba w % pokazująca stan przekroczenia,

sygnał dźwiękowy (od 110% prędkości założonej)
Zignorowanie przystanku dekompresyjnego* migający napis DECO STOP
ciągłe pikanie
Zwiększenie wysokości n.p.m. Wskaźnik wierzchołka góry .
Wyczerpanie baterii Pod wodą - migająca maksymalna głębokość na zmianę z napisem <bat>

Na powierzchni - napis <bat>

.
po zignorowaniu przystanku dekompresyjnego i wynurzeniu się nurka płycej niż 1,2m. na dłużej jak 3 minuty . komputer pokaże napis <SOS> w miejscu głębokości. Komputer zostaje zablokowany i niezdolny do użycia przez następne 24 godziny. Funkcja <SOS> może wpływać na obliczenia komputera przez kolejne 3 dni.
Nurkowanie niezgodne z zalecanym profilem np. profil typu jo-jo. . Napis <Atn> (attention = uwaga)
Zaleca się nie wykonywać nurkowań aż do zniknięcia napisu. Oznacza to duże nagromadzenie mikropęcherzyków gazu. Jeżeli nurkowanie odbyłoby się pomimo komunikatu <Atn>, czas bezdekompresyjny nurkowania zostanie skrócony, a czas dekompresji (jeżeli będzie wymagany) wydłużony.

W organiźmie nurka po nurkowaniu powstają mikropęcherzyki gazu. Desaturacja polega na stopniowej eliminacji mikropęcherzyków gazu. Jeżeli podczas przerwy na powierzchni i trwającej desaturacji komputer pokaże napis <Atn> (attention = uwaga),