Strzykwy (Holothuroidea)

Morze Śródziemne


Strzykwy (Holothuroidea) ogórczaki - królestwo zwierząt typ szkarłupnie (zobacz systematyka fauny i flory). Gromada liczy ok. 1000 gatunków osiągających rozmiary do 1 metra długości, przeciętnie 20-40cm. Posiadają otwór gębowy otoczony wieńcem czułków służących do przebierania w mule. W razie zagrożenia potrafią wystrzykiwać nitki białego śluzu.

Strzykwy (Holothuroidea)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Strzykwa - Holothuria tubulosa

Strzykwa z Morza Śródziemnego

Strzykwy (Holothuroidea)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Strzykwa - kotwicznikowiec

Synapta maculata

ang. Worm cucumber

Strzykwa a dokładniej Kotwicznikowiec z Morza Czerwonego. Długości ponad 2,5m w razie zagrożenia potrafi skurczyć się wielokrotnie do długości kilku centymetrów.

Strzykwy (Holothuroidea)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Strzykwy (Holothuroidea)

fot. Andrzej Martin Kasiński