Fauna i flora polskich jezior - inny zwierz

Mszywioły (Bryozoa)

Mszywioły (Bryozoa)

Organizmy kolonijne, złożone niekiedy z setek tysięcy pojedynczych osobników, tryb życia przeważnie osiadły

Pajęczaki (Arachnida

Pajęczaki (Arachnida

Przedstawicielem pajęczaków jest Wodopójka(Hydrachnida), zaliczana do planktonu. W wodach słodkich występuje dziewięć rodzin wodopójek, z których niektóre gatunki prowadzą pasożytniczy tryb życia

Stułbia płowa (Hydra vulgaris)

Stułbia płowa (Hydra vulgaris)

Stułbia płowa (Hydra vulgaris) - rodzaj jamochłonów, żyje w wodach słodkich stojących i wolno płynących, w strefie litoralu, lubi miejsca nasłonecznione, występuje bardzo powszechnie.


Gąbki słodkowodne (Myenia fluvialitis)

Gąbki słodkowodne (Myenia fluvialitis)

Gąbki odżywiają się głównie najdrobniejszymi organizmami planktonowymi, odfiltrowując je z wody. Występujące w Polsce gąbki słodkowodne należą do kosmopolitycznej rodziny Spongillidae (nadecznikowate).

Ośliczka wodna (Asellus aquaticus)

Ośliczka wodna (Asellus aquaticus)

Ośliczka pospolita jest w Polsce skorupiakiem bardzo powszechnym. Wielkość 7-20mm. Występuje praktycznie w każdym zbiorniku z wodą stojącą i wolno płynącą. Żyje przy dnie a w zasadzie chodzi po nim. Pływakiem nie jest dobrym, żeby nie powiedzieć, że kompletnie nie jest przystosowana do pływania. Przed nurkami ucieka oceniając nas jako potencjalne zagrożenie. W źródłach krasowych możemy zetknąć się z gatunkiem charakterystycznym dla wód podziemnych  Asellus cavaticus ,który jest smuklejszy i jaśniej ubarwiony.

Meduza Kraspedakusta (Craspedacusta sowerbii)

Meduza Kraspedakusta (Craspedacusta sowerbii)

Gatunek słodkowodnej meduzy Craspedacusta sowerbii pierwszy raz został znaleziony w 1880 roku. W Polsce znaleziona w roku 1928 w akwarium w Szamotułach, potem w 1953 roku w akwarium w Warszawie i znowu w akwarium w Lublinie w roku 1965.


Orzęski z rodzaju Ophrydium

Orzęski z rodzaju Ophrydium

to bezkręgowce, teoretycznie występują powszechnie w naszych jeziorach, tworzą kolonie o kształcie kulistym, wielkość koloni dochodzi do 10cm średnicy

...

Nie wiem co to jest

jeżeli ktoś wie co to jest proszę o kontakt wielkość mniej niż 1cm

...

Coś nowego