Rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus)

fauna i flora polskich jezior


Rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus)

Całkowicie zanurzona o liściach małych, wąskich, lancetowatych, pofalowanych na brzegach, podwodnych.

Liście są osadzone naprzemianlegle na łodydze, posiadającej sporo rozgałęzień.

Rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus)

fot. Andrzej Martin Kasiński