Korale miękkie (korkowce)

Korale miękkie

Możemy zobaczyć je na stokach rafy, głównie w miejscach o stałym przepływie wody

fot. Andrzej Martin Kasiński

Korale miękkie

fot. Andrzej Martin Kasiński

Korale miękkie

 

fot. Andrzej Martin Kasiński