http://www.nurkomania.pl

zawsze planuj nurkowanie i nurkuj jak planowałeś

rozdział - JAK NURKOWAĆ

dział fotografia podwodna


 

Podstawowe pojęcia w fotografii

 

Makrofotografia - fotografia bardzo małych obiektów. Ukazuje obiekt na zdjęciu większe niż jest on w rzeczywistości.

Mocne punkty obrazu - punkty, w których przecinają się hipotetyczne linie pionowe i poziome, dzielące obraz na trzy równe części; umieszczenie obiektu w tych punktach wizualnie równoważy kompozycję.
Niedoświetlenie - zbyt słabe działanie światła na materiał światłoczuły.

Ekwiwalent ogniskowej - odpowiednik ogniskowej obiektywu aparatu cyfrowego w klasycznym aparacie 35mm.

Preselekcja czasu - jest to funkcja, która umożliwia ustawienie wybranego czasu otwarcia migawki a przesłona zostanie automatycznie dobrana przez aparat. Funkcja ta jest używana np. przy zdjęciach sportowych , gdzie niezależnie od ekspozycji zależy nam na bardzo krótkim czasie otwarcia migawki w celu zamrożenia ruchu.

Preselekcja przesłony - jest to funkcja, która umożliwia ustawienie wybranej przesłony a czas otwarcia migawki zostanie automatycznie dobrany przez aparat. Funkcja ta jest używana przy zdjęciach wymagających od fotografa kontroli głębi ostrości.

Przesłona jest to element obiektywu, który reguluje ilość światła docierającego do elementu światłoczułego. W aparatach analogowych zbudowana jest z blaszek,  które w miarę domykania przesłony zachodzą na siebie powodując zmniejszanie otworu przepuszczającego światło w cyfrowych aparatach otwarcie i zamkniecie może być realizowane na drodze elektronicznej,. Ilość światła jaki przepuszcza ustawiony otwór przesłony jest wyrażany liczbą przesłony.

Rozdzielczość - ilość możliwych do zarejestrowania punktów obrazu podawana w milionach pixeli. Rozdzielczość decyduje o wielkości powiększenia zdjęcia. Zdjecia przygotowane do druku posiadają rozdzielczość 600dpi a obraz wyswietlany na monitorze posiada 72dpi (dpi - punktów na cal)

Szumy matrycy - są to zakłócenia powstające w matrycy światłoczułej. Na zdjęciu objawiają się jako pojedyncze pixele rozrzucone po całej powierzchni kadru. Szumy wzrastają wraz ze zwiększaniem czułości matrycy ( ISO ) oraz wraz z wydłużaniem czasu naświetlania. Największe szumy pojawiają się podczas wykonywania zdjęć nocnych przy wysokiej czułości np. 800 ISO i długim ( kilku sekundowym ) czasie naświetlania. Wyższe modele aparatów mają wbudowany programowy system redukcji szumów.

Winietowanie  - jest to zaciemnienie brzegów kadru. Efekt winietowania może wywołać  obiektyw, konwerter  lub inny element nałożony na obiektyw np. osłonę przeciwsłoneczną lub filtr - bardzo często zdarza się tak w obiektywach super szerokokątnych. Niektóre obiektywy zoom w klasie popularnej, o szerokim zakresie ogniskowych (np. 28 - 300) przy pełnym otworze przesłony, mogą winietować z powodu ich budowy. Przymknięcie przesłony powinno wyeliminować winietowanie.
 

 Lampa błyskowa

Przedbłysk - dodatkowy, krótki błysk, poprzedzający zasadniczy błysk lampy, wykonywany przez wiele modeli aparatów cyfrowych w celu wyboru balansu bieli, wstępnego określenia ekspozycji i nastawienia ostrości.

Układ kasacji błysku - system stosowany w lampach błyskowych INONa ma na celu zminimalizowanie siły błysku głównego lampy wbudowanej w aparat, co pozwala zmniejszyć zużycie energii przez aparat oraz skrócić czas pomiędzy kolejnymi błyskami. Dodatkowo zmniejsza efekt "snieżenia" w sytuacji, gdy lampa wbudowana nie jest wystarczająco dobrze osłonięta.

Clear Photo System - rozwiązanie INONa, mające na celu wyeliminowanie "śnieżenia" i innych zakłóceń wywoływanych przez światło lampy wbudowanej w aparat. Efekt "śnieżenia" spowodowany jest podświetleniem cząsteczek stałych unoszących się w wodzie (np. planktonu) światłem lampy błyskającej na wprost. Występuje on nawet w czystych wodach. Oświetlając obiekt pod kątem - z boku lub z góry (lampą na wysięgniku) i zasłaniając lampę wbudowaną w aparat minimalizujemy to niekorzystne zjawisko. Lampa wbudowana nie może być jednak osłonięta całkowicie - steruje bowiem lampą zewnętrzną. Niepełna osłona powoduje, że "śnieżenie" może pojawić się na zdjęciu, dodatkowo odbicia błysku wewnątrz obudowy mogą spowodować bliki na obiektywie. Clear Photo System Inona eliminuje problem. W systemie tym lampa wbudowana jest całkowicie osłonięta bezpośrednio na aparacie (nie na obudowie), ale osłona przepuszcza niewidoczne dla oka (i aparatu) światło podczerwone, wykorzystane do sterowania zewnętrzną lampą Inon.