Tabele dekompresyjne PADI RDP

Tabele PADI RDP zadanie 5

Płetwonurek nurkuje w Zakrzówku na głębokość 20m w piance mokrej o grubości 5mm, na maksymalnej głębokości przebywa 28min w trakcie nurkowania zmarzł. Po upływie 1h wchodzi ponownie do wody z planem zejścia na 18m. Znając termikę polskich wód wie że ponownie zmarznie. Jak max. długo może trwać drugie nurkowanie ze względu na dekompresję. Oczywiście należy pamiętać, że w przypadku długiego nurkowania nie dopuścić do hipotermii.
 

Odpowiedź:

Pierwsze nurkowanie planujemy 25m/28' - po nurkowaniu grupa ciśnieniowa P, po 1h przerwie grupa ciśnieniowa będzie E. Drugie nurkowanie, planujemy również jako 4m głębsze, czyli 22m, z tabel możemy odczytać maksymalny czas nurkowania 22'.

 

Powrót do zadań >>>